Någon gång har nästan alla av oss fått en inrednings idé som man på den ena sidan varit osäker på om denna skulle fungera, men som man samtidigt inte kunnat släppa förrän den testats i praktiken. För vissa av oss uppstår dessa tankar mer frekvent än för andra och i längden kan det bli ett dyrt ”testande”. Vi har dock kommit underfund med en fungerande lösning på problemet.

Utebord

När tankar på att göra om och implementera en ny stil dyker upp, kan det ofta vara svårt att slå bort dessa ur huvudet innan man väl fått sin vilja igenom. Vissa gånger kan det handla om att bara få känna hur det känns, för att man ska bli nöjd och kunna gå vidare.

Till handling

Har man väl bestämt sig, kan det vara så att man först letar runt lite och testar åstadkomma något med vad man lyckas få tag på i hemmets vrår. Många gånger blir det så att man ändå inte känner sig nöjd, då resultatet inte blev i närheten som man hade tänkt sig. Det är då du plockar bort allting igen, men tanken om den nya stilen finns kvar och är inte än helt beredd att packa sina väskor och checka ut.

När du slutligen blivit så besatt av tanken, att du i nästa sekund köpt hem allt, du de senaste veckorna funderat över, är det ändå ett faktum att det med all säkerhet i slutändan gör dig nöjd och inköpen kan då till viss del kommit att bli onödiga.

En annan väg att gå

En annan lösning på denna situation är inte svårare än att låna ihop det man tycker sig behöva för att kunna få fullständigt utlopp för din kreativa vision. Att höra av sig till sina vänner i frågan kan kännas klart underligt och om man inte kan låna av sina vänner är det många kommer svårt att komma på nästa alternativ. Vi har dock svaret!

Om du till exempel har tänkt att göra om uteplatsen och kan tänka dig att hyra en möbelgrupp för att först testa på hur det känns, är delbar.se sidan för dig. De har lyckats skapa en portal på nätet där människor enkelt och med ett tydligt regelverk kan hyra saker av varandra. Kostnaderna är humana, eftersom tanken är att du hyr ut något du för stunden ändå inte behöver. Sidan tar ut en liten avgift för förmedlingen men då bidrar de dessutom med en försäkring om något skulle gå sönder, bli stulet eller om ett liknande problem skulle uppstå.