Ditt hem ska vara en trygg tillflyktsort där du känner dig säker! Därför är det viktigt att ligga steget före och se till att ditt hem är skyddat mot bränder.

Även för de allra mest försiktiga kan olyckan vara framme. Det är inte bara kvarglömda ljus och cigarettfimpar som kan orsaka bränder. Bränder från grannarna och gasläckor kan drabba alla. Det är därför viktigt att vara förberedd på vad man ska göra vid eldsvådor. Försök bara att släcka mindre bränder själv. Det är viktigt att snabbt utrymma hemmet vid större rökutveckling och vid brand i plast, elektronik, olja och kemikalier. Vid rökutveckling ska du hålla dig nära marken eftersom rök stiger uppåt.

Framförallt är det viktigt att se till att ditt hem har en rök- och gassensor! I Sverige dör omkring 100 personer varje år av bränder i hemmet. Den största andelen dör av rökförgiftning, de flesta av dessa under tiden de sover. Rök- och gassensorer räddar livet på de människor som annars skulle kvävas till döds i sömnen. På bland annat HomeAlarms hemsida kan du köpa rök- och gassensorer av bra kvalitet. Det är inte alls dyrt att skydda sig, sensorerna kostar endast 249 kr – ditt liv är däremot ovärderligt! Rök- och gassensorerna är kopplade till HomeAlarms gsm-larm vilket ger dig möjlighet att få SMS och uppringning vid brandfara. Det ger dig extra säkerhet när du är iväg från hemmet, även bra för sommarstugan.

Förutom faran för liv så orsakar bränder i hemmet dessutom enorm materiell förstörelse. Efter en brand är det inte bara de sakerna som har brunnit som förstörs. Även mindre bränder kan lämna rökskador som gör att större delen av hemmets möbler och elektronik måste kasseras. Bor det djur i ditt hem? Husdjur gömmer sig ofta vid bränder och kan vara svåra att hitta vid en utrymning av hemmet, detta gör att djur är extra utsatta. Brandkåren räddar gärna livet på dina husdjur och föreslår att ha en skylt på dörren där det står hur många människor och djur som finns i hemmet för en maximalt effektiv räddningsinsats.