1901199-private-house

Alla hus håller inte för evigt även om det skulle vara önskvärt. När taket börjar läcka in och färgen flagnar från väggarna är det dags att renovera. En del hus kan behöva tilläggsisoleras för att de ska hålla värmen bättre på vintern och så att elkostnaderna hålls nere.

Taket är en viktigt och stor del av huset eftersom det skyddar mot väder och vind. Det är bidrar också till helhetsintrycket, för om taket är helt och rent gör det mindre att huset inte är nymålat. Men är takpannorna spruckna och täckta med mossa och det fattas en panna här och där, ser huset lätt nedgånget ut.

Olika typer av tak

Ett takpannetak fungerar så länge alla pannorna ligger på rätt plats och är hela. Äldre betong- och lerpannor får ofta en påväxt av alger- och mossa, som håller fukten kvar i takpannan och kan göra att den får frostskador och spricker. Går fukten sedan ner i läkten och det undre lagret kan det ruttna och läcka in. När taket läcker är det hög tid för ett byte!

I Villaägarna kan man få tips när det gäller takbyte och läsa om olika typer av tak. Det material som har den allra längsta livstiden är bandtäckt plåt som beräknas hålla 40 år. Takpannor håller 30 år och papptak bara 15 till 20 år.

Ett plåttak som har så lång livslängd har också minst underhållskostnader. Dessutom väger det mindre och är lättare att hålla tvätta och hålla rent. De många fördelarna med plåt har gjort det mer populärt. Går du in på Falsat som säljer plåttak till hela Sverige kan du också titta på bilder och se hur ett sådant tak kan bli. Takplåt finns i många olika färger, så det finns stora möjligheter att hitta en som passar med designen på huset eller en färg som till och med ger huset ett nytt utseende.

Vad som styr valet av tak är ofta ekonomi och då är papp och takpannor de billigare alternativen och då får man räkna med att byta tak igen om ett antal år. Även det geografiska läget har en betydelse för val av tak. Längst kusterna och i skärgården, där husen är hårt utsatta av påverkan från vatten, vind och sol är bandtäckt plåt det bästa valet. Förutom dessa vanliga material finns det även gröna tak med växter som är odlade ovanpå papp. Växterna skyddar det undre skiktet från solljus och ger taket en lång livslängd.